Eğitim

O.K.U Fen Edebiyat Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları

Kalite Kontrolü Dersi Dönem Ödevi

Elektroteknik dersi- Örnek Sorular

AÇIK İŞLETME TEKNİĞİ-Örnek Sorular

MMD 214 AÇIK İŞLETME TEKNİĞİ DERSİ DÖNEM ÖDEVİ

Konu: Her öğrenci Türkiye’den halen kazı ve üretim faaliyetlerine devam etmekte olan bir açık işletmeyi inceleyecek, ziyaret edecek ve aşağıdaki başlıklara göre bir rapor hazırlayacaktır.

1) Ocağın tanımı: Bulunduğu yer, 1:25000 ölçekli haritadaki yeri ve pafta numarası, yer bulduru haritası, bölgenin iklimi, meteorolojik kayıtlar.
2) Bölgesel jeoloji: Stratigrafi, hidrojeoloji

3) Makine ve ekipmanlar: Listeleri, kapasiteleri, teknik özellikleriong>

4) Yıllık örtü-kazı ve üretim miktarları

5) Kısa-Orta ve Uzun vadeli üretim ve yatırım planları

6) Yatırım tutarları

7) Personel durumu

8) İş kazası ve meslek hastalığı kayıtları

9) İş ve Çevre güvenliğine ilişkin yürütülmekte olan çalışmalar

Madenlerde Havalandırma dersi için ÖRNEK SORULAR (YENİ)

Maden Havalandırma Şebekesi İçin Simülasyon Yazılımı – Ventsim

Madenlerde Havalandırma Dersi Ara Sınavı (gündüz)

Teknik emniyet ara sınavı (gündüz)

Havalandırma ara sınavı (gece)

Tehlike ve Risk Tahmini

MMD 213 Teknik Emniyet Örnek-Sorular

MD 605 İş Kazaları ve Raporlama Ders Notu